Bestemmelser - Dameklubben

Gå til indhold

Bestemmelser for Damedagen 2019

Vision: I klubben i klubben kan du blive udfordret i dit golfspil, konkurrere i en positiv ånd, knytte venskaber og ikke mindst kombinere golfspillet med hyggeligt samvær. Alle piger, der er fyldt 18 er velkommen.

Handicapgrænse indeks 44 (51 tildelte slag).
 
DAMEDAGEN er en tællende turnering, og der vil ske regulering efter DGU’s handicapbestemmelser.

OBS. Når der spilles 9 huller i gruppe A, B og C, er de ikke regulerende, MEN tællende til årspoint!

Spilledage og starttidspunkt: Der spilles torsdage, hvor der er reserveret faste tider mellem kl. 14:00 og kl.17.00 og 4 tider om morgenen kl. 8:30, 8.37, 8:45 og kl. 8:52 til de der ikke kan deltage om eftermiddagen. - For at kunne booke i Damedagens tider i Golfbox, skal du være tilmeldt Damedagen. Du tilmelder dig på klubbens mail – kontakt@fhgk.dk. Tiderne er "låst" til natten mellem tirsdag/onsdag til Damedagens medlemmer. Kan du ikke spille på de tildelte tider, kan du selv booke en anden tid om torsdagen. Din markør skal dog også være tilmeldt damedagen.(Du og din markør har købt "damedags - scorekort"). Vi vil dog opfordre dig til, at du spiller indenfor de tildelte tider, så vi får en "samlet" Damedag med mulighed for at spille med flere forskellige hen over sæsonen. Gæstespillere er altid velkomne, de betaler greenfee, køber scorekort og betaler eventuelt for deltagelse i spisning.

Tilmelding og betaling: Inden start skal du have foretaget en booking via Golfbox, og have købt et scorekort til kr. 30,- Pengekassen med specielle scorekort til damedagen er hele torsdagen i proshoppen/kontoret. Du kan købe flere kort ad gangen, men husk at betale for dem du tager. Brug evt. Mobile Pay:  22 99 82 23 til betaling.

Scorekort: Scorekort skal udfyldes korrekt med DGU nummer, navn, markér hvilken gruppe du spiller i, skriv handicap og tildelte slag. Efter spillet husk at cirkle Birdies og Eagels ind på eget scorekort og skriv henholdsvis B og EA ud for cirklen. Husk at skrive under på scorekortet, som afleveres i damedagspostkassen i omklædningsrummet. Forkert eller mangelfuld udfyldelse medfører diskvalifikation.

Rækker – handicap: Der spilles altid i 5 rækker:18 huller A+B+C. 9 huller D+ E
A - rækken for spillere der er tildelt 0 - 23 slag, indeks fra 0 –18,7
B - rækken for spillere der er tildelt 24 - 32 slag, indeks fra 18,8 –26,6
C - rækken for spillere der er tildelt 33 - 51 slag, indeks fra 26,7 –44
D – rækken for spillere, der spiller 9 huller og er tildelt 0 – 32 slag, indeks fra 0 – 26,6
E – rækken for spillere, der spiller 9 huller og er tildelt 33- 51slag, indeks fra 26,7

9-huls rækkerne er for alle spillere, der vælger kun at spille 9 huller. Årspoint fra D og E kan ikke tages med over i de andre rækker.

Husk du skal aflevere scorekort efter 9 huller, selvom der fortsættes på hul 10.

Spil, Puttekonkurrence og Ekstra konkurrencer

De spilledage, hvor alle spiller Stableford, er der en lille ekstrakonkurrence, længste drive eller nærmest flaget, med en præmie til hver gruppe.

Når A- B- D spiller slagspil 9 gange med puttekonkurrence, spiller C og E stableford og der er tilknyttet forskellige ekstra konkurrencer, som I kan se i folderen.

Længste drive: Ved længste drive er der 3 forskellige flag: et flag for hver gruppe A, B, C. Bolden skal være på fairway i første slag for at være gældende.

Nærmest flaget: Ved nærmest flaget skal man huske at kontrollere og skrive sig under den gruppe, man spiller i!

Første flight er ansvarlig for at flagene kommer ud på banen! Sidste flight bringer ind!

Puttekonkurrence: Ved lige antal puts vinder spilleren med det højeste handicap. Når bolden er på green og det første slag udføres, er putningen i gang. Alle efterfølgende slag, uanset hvor bolden befinder sig, eller hvilke udstyr der benyttes, tæller med indtil bolden er i hul.

Fælles spisedag: En torsdag i hver måned er der spisedag med match. Vi spiller 9 hullers holdmatch, ikke tællende til årspoint og ikke hcp-regulerende! Spisning kl. 19.00 og uddeling af ugepræmier. I vil få oplyst på hjemmesiden og opslagtavlen, hvilket spil der spilles. Der vil også følge ”opskrift” på spilleform med, den finder I ved pengekassen!

Bemærk: 6. juni er der pokalmatch mod Hvide Klit i Hvide Klit, hvor spisning er en del af arrangementet. Der er gunstart kl. 14. Nærmere info følger!

Tilmelding til spisning skal ske ved at bruge "spisedagsknappen" på vores hjemmeside senest tirsdag kl. 18:00. Bliver du forhindret, skal afbud ske til Hanne eller til Bistroen senest onsdag kl. 18:00 ellers betales for mad.

Tilmelding til matchen på spisedage foregår som vanligt via Golfbox.

Præmier: Der er præmier for hver 8 spiller i hver række, dog gives der en mindre præmie, hvis der er færre spillere. 1., 2. og 3. præmier gemmes til næste spisedag - er de ikke afhentet inden - tilfalder de Damedagen.

Der gives en bold for en Birdie, en flaske vin for en eagel og en præmie til vinderne af ekstrakonkurrencer.

Årspræmien i hver række udregnes efter de 14 bedste resultater i hele perioden. Dog ved pointlighed, vinder den, der har spillet flest matcher.

Af de 9 gange, der spilles slagspil tæller de 5 bedste resultater til årets bruttopræmie. Ved pointlighed gives der mindre præmier.

Den række, som en spiller har spillet flest gange, er den række, man kan opnå årspræmien i. Du kan ikke overføre årspoint fra 9 hulsrækken til en anden række.

Eclectic. Der har ikke været den store tilslutning til eclectic de seneste år, og vi har derfor valgt at lægge denne konkurrence på hylden i sæson 2019.

”Hole in one”, scoret på en torsdag i Damedagens regi, udløser en præmie på kr.1.000 Sponseret af Nordjyske Bank. Så det er her du skal slå til – det er alle par 3 hullerne, der er i spil.

POKALMATCH mod Hvide Klit: Torsdag den 6. juni 2019 i Hvide Klit. Gunstart kl. 14:00 – Spisning kl. 19:30. Yderligere info senere.

D.12. 09. Evaluering af sæsonen. Udvalget vælges for næste sæson. Vi modtager også denne dag ros, ris og gode ideer til næste sæson. Har du lyst til at være med i udvalgsarbejdet, hører vi gerne fra dig.

AFSLUTNINGSMATCH og FEST: Lørdag d. 5. oktober – 18 hullers match med GUNSTART kl.9.30 Spisning kl. 15.00

Der vil denne dag være en speciel match samt uddeling af ugepræmier fra september og årspræmier. Går det, som det er gået tidligere, bliver det årets fest!!

Hjemmesiden: Her finder du sidste nyt fra udvalget. Opdatering af ugevindere mm. vil være tilgængelig senest tirsdagen efter torsdagens spil. Det er også på denne side, du tilmelder dig spisning på ”spisedagsknappen”..

Damedagen har også en lukket facebook gruppe: FGK Damedag

Matchbetingelser er udover ovennævnte Frederikshavn Golf Klubs regler.

Udvalget:

Formand: Hanne Boesen. Mobil: 29 82 95 22
Kasserer: Birgitte Uggerly. Mobil: 22 99 82 23
Scorekort & Resultater, Ulla Nilsson. Mobil: 29 24 20 06
Ad hoc: Tone Marie Berge. Mobil: 52 39 81 87

Med ret til ændringer

Dameudvalget

 

Tilbage til indhold