Bestemmelser - Dameklubben

Gå til indhold

Bestemmelser for Damedagen 2021


Vision: I klubben i klubben kan du blive udfordret i dit golfspil, konkurrere i en positiv ånd, knytte venskaber og ikke mindst kombinere golfspillet med hyggeligt samvær. Alle piger, der er fyldt 18 er velkommen. Handicapgrænse indeks 44 (51 tildelte slag).


DAMEDAGEN er en tællende turnering, og der vil ske regulering efter DGU’s handicapbestemmelser. 


Spilledage og starttidspunkt: Der spilles torsdage, hvor der er reserveret faste tider mellem kl. 13:30 og kl.17:15 og 4 tider om morgenen kl. 8:30, 8:37, 8:45 og 8:52 til de, der ikke kan deltage om eftermiddagen. - For at kunne booke i Damedagens tider i Golfbox, skal du være tilmeldt Damedagen. Du tilmelder dig ved at sende mail med dit dgu-nummer til: kontakt@fhgk.dk. Tiderne er "låst" til natten mellem mandag/tirsdag til Damedagens medlemmer. Kan du ikke spille på de tildelte tider, kan du selv booke en anden tid om torsdagen. Din markør skal dog også være tilmeldt damedagen. Vi vil dog opfordre dig til, at du spiller indenfor de tildelte tider, så vi får en "samlet" Damedag med mulighed for at spille med flere forskellige hen over sæsonen. Gæstespillere er altid velkommen, de betaler greenfee, betaler 30 kr. til Damedag og betaler eventuelt for deltagelse i spisning.


Tilmelding og betaling: Inden start skal du have foretaget en booking via Golfbox, have bekræftet din tid, og have betalt 30 kr. til Damedagen. Du kan ikke forudbetale for flere gange – du skal betale pr. gang du spiller, og betalingen skal ske på spilledagen. Vores mobilepaynummer er: 6932BB og 6819VE – læg disse numre ind i din mobil, så du altid har nummeret, når du skal overfører de 30 kr.


Scorekort: HUSK at bekræfte din tid i Golfbox. Scorekort skriver vi ud på standeren (gældende fra i år). Scorekortet er udfyldt med dit navn, medlemsnummer, handicap og spillehandicap – du skal blot huske at udfylde med navn og medlemsnummer på din markør, og på linjen under turnering skriver du Damedag og bogstav A, B, C, D eller E – alt efter hvilken gruppe du spiller i. Under spillet skal I huske at cirkle Birdies og Eagles ind, og skrive henholdsvis B og EA ud for cirklen. ALLE skal indberette score i Golfbox, og scorekort SKAL underskrives af spiller og markør inden det kommes i Damedagens postkasse. Dit scorekort skal være indtastet og godkendt i Golfbox senest samme torsdag til midnat.

Forkert eller mangelfuld udfyldelse medfører diskkvalifikation.


Rækker – handicap: 

(Der spilles altid i 5 rækker:18 huller=A+B+C. 9 huller=D+ E)

A-rækken er for spillere med hcp 0-21,3 (0-26 slag)

B-rækken er for spillere med hcp 21,4-26,6 (27-32 slag)

C-rækken er for spillere med hcp 26,7 - 44 (33-51 slag)

D–rækken er for spillere, der spiller 9 huller med hcp 0-26,6 (0–32 slag)

E–rækkener for spillere, der spiller 9 huller med hcp 26,7-44 (33- 51 slag)


9-huls rækkerne er for alle spillere, der vælger kun at spille 9 huller.  Årspoint fra D og E kan ikke tages med over i de andre rækker, ligeledes kan årspoint fra 18-huls grupper heller ikke tages med over i 9-hullers. 

Husk du skal aflevere scorekort efter 9 huller, selvom der fortsættes på hul 10. 


Spil, Puttekonkurrence og Ekstra konkurrencer

De spilledage, hvor alle spiller Stableford, er der en lille ekstrakonkurrence, længste drive eller nærmest flaget, med en præmie til hver gruppe.

Når A- B- D spiller slagspil med puttekonkurrence, spiller C og E Stableford, og der er tilknyttet forskellige ekstra konkurrencer, som I kan se i kalenderen.

Længste drive: Ved længste drive er der flag til alle 5 grupper. Bolden skal være på fairway i første slag for at være gældende.

Nærmest flaget: Ved nærmest flaget skal man huske at kontrollere og skrive sig under den gruppe (A-B-C-D-E), man spiller i. 

Første flight er ansvarlig for at flagene kommer ud på banen! Sidste flight bringer ind! Flag og målebånd vil ligge ovenpå skabet i omklædningsrummet. Se på flaget hvilket hul det skal ud på – der kan være forskel på 9 og 18 huls-gruppen.

Puttekonkurrence: Ved lige antal puts vinder spilleren med det højeste handicap. Når bolden er på green og det første slag udføres, er putningen i gang. Alle efterfølgende slag, uanset hvor bolden befinder sig, eller hvilke udstyr der benyttes, tæller med indtil bolden er i hul.


Frost på banen: Såfremt der er frost på banen, og der SKAL spilles til vintergreens, vil scoren IKKE være tællende til årspoint/præmier. Vi anbefaler, at man så venter med at gå ud til der kan spilles til sommergreens.


Fælles spisedag: En torsdag i hver måned er der spisedag med match. Vi spiller 9 hullers holdmatch, ikke tællende til årspoint og ikke hcp-regulerende! Spisning kl. 19.00 og uddeling af ugepræmier. I år vil vi forsøge at lave startliste på spisedagen, og når I tilmelder Jer, vil I skulle svare på, hvornår I helst vil starte. Tilmelding slutter tirsdag og startlisten vil blive offentliggjort onsdag. I vil få oplyst på hjemmesiden og på Facebook, når der bliver åbnet op for tilmelding til spisedag og spil. Tilmelding foregår via Golfbox. Hvis du ønsker at melde afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal du kontakte Birgitte på tlf. 22998223 – samtidig skal du selv sørge for at give Bistro besked om afbud, da du ellers kommer til at betale for spisningen.


Præmier: Der er præmier for hver 8 spillere i hver række, dog gives der en mindre præmie, hvis der er færre spillere. I E-gruppen, hvor der ofte ikke er så mange spillere, vil der være en første præmie på 75kr, hvis der er under 8 spillere.

Der gives en bold for en Birdie, en flaske vin for en Eagle og en præmie til vinderne af ekstrakonkurrencer.


Årspræmien i hver række udregnes efter de 14 bedste resultater i hele perioden. Dog ved pointlighed, vinder den, der har spillet flest matcher.

Af de gange, der spilles slagspil tæller de 5 bedste resultater til årets bruttopræmie. Ved pointlighed gives der mindre præmier.

Den række, som en spiller har spillet flest gange, er den række, man kan opnå årspræmien i. Du kan ikke overføre årspoint fra 9 huls gruppe til 18 huls gruppe til en anden række.


”Hole in one”, scoret på en torsdag i Damedagens regi, udløser en præmie på 1.000kr. Sponseret af Nordjyske Bank. Så det er her du skal slå til – det er alle par 3 hullerne, der er i spil.


POKALMATCH mod Hvide Klit: Torsdag den 19. august 2021 i FGK. Gunstart kl. 14:00 – Spisning kl. 19:30. Yderligere info vil komme på hjemmesiden senere.


Den 02.09 Evaluering af sæsonen. Udvalget vælges for næste sæson. Vi modtager også denne dag ros, ris og gode ideer til næste sæson. Har du lyst til at være med i udvalgsarbejdet, hører vi gerne fra dig.


AFSLUTNINGSMATCH og FEST: lørdag d. 2. oktober – 18 hullers match med GUNSTART kl. 9:30 Spisning kl. 15:00

Der vil denne dag være en speciel match samt uddeling af ugepræmier fra september og årspræmier. Går det, som det er gået tidligere, bliver det årets fest!!


Hjemmesiden: Her finder du sidste nyt fra udvalget. Opdatering af ugevindere mm. vil være tilgængelig senest tirsdagen efter torsdagens spil. 

Damedagen har også en lukket Facebook gruppe, hvor du kan anmode om at blive medlem: FGK Damedag 

Facebook gruppen vil kun blive brugt til informationer og sjove indslag – er der sket noget sjovt på runden, så smid det op på siden – også gerne billeder. Facebook gruppen skal IKKE bruges til at sælge eller formidle private ting.


Matchbetingelser er udover ovennævnte Frederikshavn Golf Klubs regler.


Udvalget:

Formand/kasser: Birgitte Uggerly Mobil: 22 99 82 23

Web/Scorekort og resultater: Anna Bladh Olesen Mobil: 21 83 05 69

Præmier og ad hoc: Gitte Gammelgaard Mobil: 22 13 93 63

HCP og ad hoc: Kirsten Schaltz Mobil: 42 42 81 20


Med ret til ændringer

Damedagsudvalget


Tilbage til indhold